Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2011

jula
Reposted fromfrufru frufru
jula
Reposted fromcharlottinka charlottinka viareddunes reddunes
jula
3862 aad0
Reposted fromzzu zzu viareddunes reddunes
jula
Book you can sleep on :) by Yusuke Suzuki


Book you can sleep on :) by Yusuke Suzuki

jula
Reposted frompsyence psyence viareddunes reddunes
jula
Alicja Rybałko
"Powroty
"

Wyjechać to prawie to samo co umrzeć.
Powraca się jako kto inny,
z inną duszą i ciałem.
Nowe zmarszczki i utracona porcja niewinności.
Oczy patrzą, ale widzą inaczej.
Cóż z tego, że psy i sąsiedzi ciągle nas poznają,
kiedy drzwi na powitanie skrzypną po nowemu.
Tyle powrotów już bez nas przeżyły.
Tylu umarłych tędy powracało.

Reposted fromzazu zazu viareddunes reddunes
jula
Nieprawda, że miłość wymaga poświęceń -  to poświęcenia wymagają miłości.
— Józef Bester
Reposted fromzazu zazu viareddunes reddunes
jula
4333 fe52
Reposted fromfrufru frufru

January 03 2011

jula
[...] ja właśnie płakałem. Nie po wierzchu. Czułem coś takiego, jakby z drugiej strony moich oczu łzy do wewnątrz mnie spływały. Doświadczył pan może takiego płaczu?
— Wiesław Myśliwski — Traktat o łuskaniu fasoli.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viareddunes reddunes

December 03 2010

jula
1510 7168

Lawendowe Wzgórze.


Urzekający. Bardzo.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viareddunes reddunes
jula
4004 ba02
Reposted frompurpurowyrower purpurowyrower viareddunes reddunes
jula
Ten kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viareddunes reddunes
jula
Zawsze gdy na mnie spojrzysz
wiedz, że jestem smutny
nie dlatego
(dlaczegokolwiek o czym pomyśleć możesz)
ale dla czegos innego, dalekiego,
czym ty się nigdy nie trwożysz...
 
 
Umrę ci kiedyś
Oczy mi zamkniesz
i wtedy
swoje
smutne, zdziwione
-bardzo otworzysz...
— Julian Tuwim - "Inne"
Reposted fromreddunes reddunes
jula
Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność - wśród jego pewności
za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych zarażając się każdym bólem
za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna
za potrzebę oczyszczania rąk z niewidzialnego nawet brudu ziemi
bądźcie pozdrowieni.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za wasz lęk przed absurdem istnienia
i delikatność niemówienia innym tego co w nich widzicie
za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością
za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego,
za nieprzystosowanie do tego co jest a przystosowanie do tego co być powinno
za to co nieskończone - nieznane - niewypowiedziane
ukryte w was.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą twórczość i ekstazę
za wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk
że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami.

Bądźcie pozdrowieni
za wasze uzdolnienia - nigdy nie wykorzystane -
(niedocenianie waszej wielkości nie pozwoli
poznać wielkości tych, co przyjdą po was)
za to, że chcą was zmieniać zamiast naśladować
że jesteście leczeni zamiast leczyć świat
za waszą boską moc niszczoną przez zwierzęcą siłę
za niezwykłość i samotność waszych dróg
bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi.


Autorem przesłania do Nadwrażliwych jest Kazimierz Dąbrowski, wybitny psycholog, psychiatra i filozof, twórca teorii dezintegracji pozytywnej oraz pionier ruchu higieny psychicznej.
Reposted fromemanuaplaus emanuaplaus viareddunes reddunes
jula
6599 cd86
Reposted fromwhothefuckcares whothefuckcares viareddunes reddunes

November 11 2010

jula

October 28 2010

jula
Play fullscreen

I’d love to see this!

October 24 2010

jula

Reposted fromLadyGoga LadyGoga viareddunes reddunes

October 17 2010

jula
7861 ceff
Reposted fromdestructives destructives

October 13 2010

jula
"Gdy dziewczyna idzie spać, świat się zmniejsza o piękno jej oczu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl